Zeehaven IJmuiden NV

Zeehaven IJmuiden NV voortgekomen uit de privatisering van het Staatsvissershavenbedrijf, is de private beheerder, ontwikkelaar en eigenaar van de havens van IJmuiden.

De zee, de monding van het Noordzeekanaal, en de aanwezigheid van vier clusters van bedrijvigheid (visserij, offshore, ferry- en cruisevaart en shortsea) vormen de sterke punten van de haven. Het areaal van Zeehaven IJmuiden NV omvat ongeveer 175 hectare bedrijfsterrein. Alle bedrijfsterreinen liggen aan of in de nabijheid van een van de drie havenbekkens aan de monding van het Noordzeekanaal.

Meer informatie: www.zeehaven.nlRecent aanbod