Havenbedrijf Amsterdam

Havenbedrijf Amsterdam ontwikkelt, exploiteert en beheert namens de gemeente de Amsterdamse haven. Hoofddoel is het stimuleren van de economische bedrijvigheid, de innovatie en de werkgelegenheid in de gehele havenregio en het versterken van de internationale logistieke functie van het gebied.

Havenbedrijf Amsterdam biedt ondersteuning aan het havenbedrijfsleven en ontwikkelt de haven tot een concurrerende vestigingslocatie en internationaal logistiek knooppunt. Havenbedrijf Amsterdam exploiteert ruim 1900 hectare havengebied en 600 hectare vaarwater. Onze vastgoedactiviteiten richten zich op het uitgeven van haventerreinen in erfpacht of huur, verhuur van waterpercelen, verhuur van loodsen en herontwikkeling van bestaand vastgoed.

Meer informatie: www.portofamsterdam.nlRecent aanbod